Güneş Ülkesi

Tommaso Campanella
Bordo Siyah Klasik Yayınları, 2006, İstanbul.
Türkçesi: Veysel ATAYMAN

Yazar ile alakalı kısa bilgiler

16. Yüzyılın ikinci yarısında İtalya’da dünyaya gelen, küçük yaşta ilim tahsil ederek eğitimine hızlı başladı. Aristoculuk’dan ayrılarak algı ve duyunun ön plana çıktığı çizgide eserler verdi.

Ütopya denilince akla gelen kavram ve manaları tartışarak başlayan kitap, belli ki yazıldığı zamanın fikir akımlarından ciddi bir şekilde etkilenmiş. Sosyal meselelerin işlendiği Güneş Ülkesi’nden bahsederken seçilen yöntem, iki kişi arasındaki dialog üzerinden anlatmadır. Cenovalı bir denizci ile Hospitalit (Orta Çağ’da kutsal yerlerde hastalanan hacılara bakan dayanışma kurumunun üyelerine verilen ad) arasında geçen konuşmalarda anlatılan Güneş Ülkesi’nin, anlatan şahsın bizzat ziyaret ettiği gelişmiş bir toplum ve Hint Denizi’ndeki bir ada devleti olduğunu anlıyoruz.

(more…)